Global Ghost Gear Initiative

Spøkelsesfiske er at tapte fiskeredskap (fiskegarn, teiner, ruser og lignende) ligger på havbunnen og fortsetter å fange og drepe dyr

Norge sluttet seg til Global Ghost Gear Initiative i 2019 – et samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og organisasjoner som jobber med å løse problemet med forlatt, tapt eller dumpet fiskeutstyr.

FN anslår at 640 000 tonn utstyr havner i havet hvert år, noe som tilsvarte omtrent 10 prosent av all marin forsøpling og 45-70 % av all makroplast målt etter vekt.

Nøkkeltall

En rapport fra WWF setter søkelys på en av de mest dødelige typene plastavfall som havner i havet: Fiskeutstyr som er glemt eller mistet i havet, kan fortsette å drepe fisk og annet marint liv i hundrevis av år. Dette kalles spøkelsesfiske.

Spar penger på å redde miljøet!

Statistikk viser at hver gjennomsnittlige hummerfisker mister 2 teiner per sesong, noe som betyr 60.000 teiner tapt pr år i Norge. Tar vi med krabbefiske, krepsefiske, ruser, garn og liner så blir tallet mye høyere. Mye godt arbeid blir gjort for å rense opp i denne forsøplingen, men alt for lite for å forebygge problemet. Det er derfor vi i Active Fishing Buoys AS har utviklet Ghost Killer™ – en løsning som gjør at du finner igjen utstyret ditt og gjør både miljøet og deg selv en tjeneste.